Regulamin

Spis treści:

 

* Postanowienia ogólne

* Ceny

* Zamówienia

* Własność klienta

* Płatności

* Reklamacje

* Odpowiedzialność odszkodowawcza

* Właściwości Sądu

 


I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Studiograf online zwanego dalej sklepem internetowym jest firma Studiograf - reklama wizualna Kowalik Marcin z siedzibą w Biskupice 2 Wieliczka 32-020. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Studiograf - reklama wizualna a Klientem korzystającym z sklepu internetowego. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich Klientów zamawiających usługi i towary w Studiograf - reklama wizualna bez użycia sklepu internetowego. Zastrzegamy sobie prawo do błędów lub zmiany oferty sklepu internetowego.

 

2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać Klienci, którzy:
- posiadają dostęp do Internetu,
- zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

 

3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 

4. Studiograf - reklama wizualna zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.

 

5. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

 

6. Firma Studiograf - reklama wizualna wizualna może udostępnić bezpłatnie zdjęcia swoich produktów w celach promocyjnych. Firma Studiograf - reklama wizualna zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych prac w celach informacyjnych (katalog, strona internetowa). W przypadku, jeżeli Państwo lub Państwa Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemną informację.